Weather at sea

De visie van Weather at sea is dat goed inzicht in de actuele weersituatie en in de weersverwachting voor zowel de korte termijn als de lange termijn onontbeerlijk is voor zeezeilers. Goed inzicht in de meteorologische situatie vergroot de veiligheid aan boord, verbetert de efficiëntie en vergroot het comfort aan boord en het welbevinden van de opvarenden. Meteorologische kennis en inzicht zijn een “must” voor elke zeezeiler.

Vrijwel elke zeezeiler heeft wel eens een weercursus gevolgd of een studieboek meteorologie gelezen. De ervaring leert dat meteorologische kennis voor veel zeezeilers (ook zeer ervaren) moeilijk in de praktijk te brengen is. Het is de missie van Weather at sea om zeezeilers te leren meteorologische kennis in de praktijk toe te passen.